Bereikbaarheid


U kunt de praktijk bereiken op tel: 070-3603280
Wanneer u de praktijk belt krijgt u een keuzemenu te horen:

Voor spoedgevallen: toets 1
Gebruik deze lijn alleen voor echte spoed. Bij verkeerd gebruik wordt het contact verbroken en wordt u verzocht de gewone lijn te bellen.

Voor herhaalrecepten: toets 2
Spreek vervolgens de benodigde medicijnen in met vermelding van uw gegevens (naam en geboortedatum).

Voor afspraken en overige vragen: toets 3

Tussen 9:00 en 10:00 is het erg druk aan de telefoon omdat veel mensen dan bellen om een afspraak te maken. U kunt dan het beste bellen tussen 10:00 en 11:30.

Voor uitslagen en korte vragen aan de arts kunt u ook bellen naar het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is elke werkdag tussen 11.30- 12.00.

In het geval dat uw zorgvraag met de arts moet worden overlegd, doen de assistenten dit tussen de middag. Wanneer u in de middag belt met zorgvragen, kan het zijn dat u de volgende dag het antwoord krijgt.

Voor het aanvragen van een visite kunt u het beste in de ochtend bellen. In principe doet de dokter visites tussen 12:00-14:00.

De assistente is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00-11:30 en 13:00-14:00. Tussen 14.00-17.00 is de assistente alleen bereikbaar voor zeer dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag. 

Na 17:00 en in het weekend kunt u in geval van spoed bellen naar de huisartsendienst SMASH: 070 3469669.

Wanneer de praktijk is gesloten wordt u doorverwezen naar de dokterstelefoon: 070 3110246. Zij verwijzen u door naar de waarnemende huisarts.

Accessibility


You can contact the practice by calling: 070 3603280
You then will hear a menu with 3 options. 

In case of an emergency: press 1
This option is only in case of an emergency. If used wrongly the connection will be disconnected and you will have to call back and choose the regular line.

- to repeat a prescription: press 2
Leave a message for the assistant on the prescription-line by stating clearly which medication you want to repeat and your personal information (name and date of birth)

- To make an appointment or speak to the assistant: press 3

For results and short questions to the doctor you can also call during the telephonic consultancy time. The telephonic consultancy is available every workday at 11.30am-12am.

To request home visits please call in the morning. The doctor does home visits between 12am and 2pm.

The assistant is accessible through phone daily between 9am-11.30am and 1pm-2pm. Between 2pm-5pm the assistant is only accessible for very urgent matters which cannot wait until the next day.

In case of emergency after 5pm and in the weekend you can call the “huisartsenpost” SMASH: 070 3469669.

If the practice is closed during weekdays you can call the “dokterstelefoon”: 070 3110246. They will refer you to the attending general practictioner.


...

Afspraak maken


Afspraken

Het maken van een afspraak kan telefonisch.

Triage

Bij het maken van de afspraak kan de assistente vragen wat de reden van de afspraak is om de urgentie en duur van het consult te bepalen. 

Spreekuur

Elke werkdag heeft de arts afsprakenspreekuur in de ochtend tussen 08:00 en 11:00 en in de middag tussen 14:30 en 16:30.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is dagelijks tussen 11.30 en 12.00. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor korte vragen en het bespreken van uitslagen. NB: de telefoon blijft overgaan totdat de dokter opneemt, u krijgt dus geen bandje te horen.


Afspraak afzeggen


Wanneer u niet kunt komen op een reeds gemaakte afspraak, kunt u deze afspraak tot een dag van tevoren afzeggen door tussen 9.00-11.30 of 13.00-14.00 naar de praktijk te bellen: 070-3603280 of door een email te sturen naar preis@ezorg.nl.


Het gebeurt nog weleens dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur komt zonder de afspraak af te zeggen.
In dit geval zullen wij genoodzaakt zijn een no show tarief te rekenen. De kosten hiervan bedragen €10,- per 10 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering.


Inschrijvingen nieuwe patiënten


De praktijk is op dit moment helaas gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Wij vinden het belangrijk om onze trouwe patiënten voldoende aandacht en zorg te kunnen blijven bieden.

Indien u in de omgeving van de vruchtenbuurt woont kunt u zich wel inschrijven op onze andere praktijklocatie: Huisartspraktijk van Eik en Duinen

New patientsAt this moment our practise is not accepting new patients. It is important to us to be able to give our loyal patients enough attention and care.

If you live in the area called 'vruchtenbuurt' you are welcome to register at our other practise: Huisartspraktijk van Eik en Duinen

Aanvraag medische gegevens

Bij huisartsenpraktijk P. Reis hechten wij ook waarde aan uw privacy. Vandaar dat u bij ons ook uw medische gegevens kunt opvragen. Dit kunt u door het volgende document te downloaden, in te vullen en naar ons toe te sturen of mee te nemen naar de praktijk.